Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Yếu tố làm nên thành công trong văn hóa kinh doanh Nhật Bản

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 24/03/10 10:20
gửi bởi sactigon
Sau Mỹ, Nhật Bản là một trong những nước có nền kinh tế rất phát triển. Phương thức kinh doanh của Nhật Bản đã tạo ra một bước nhảy vọt, biến Nhật Bản từ một nước nghèo sau chiến tranh đã trở thành một nước hùng mạnh. Đồng thời, Nhật cũng được xem là nước mà chữ “tín” trong kinh doanh được đánh giá cao trên thế giới. Điều này là do Nhật Bản biết cách kết hợp và vận dụng tài tình văn hóa vào kinh doanh tạo nên một phong cách riêng trong văn hóa kinh doanh Nhật bản.
Những yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh Nhật Bản:
1. Tinh thần võ sĩ đạo:
Tinh thần samurai đã góp phần đan dệt lên tính cách con người và giá trị tinh thần của xã hội Nhật Bản. Biểu hiện của nó trong kinh doanh là cung cách quản lý của những người lãnh đạo trong công ty đó là xem trọng uy tín danh dự của công ty, chăm lo đến đời sống của nhân viên một cách thấu đáo sẵn sang làm tất cả vì công ty. Và nó cũng nhấn mạnh long trung thành với chủ, với công ty của mình.
2.Văn hóa nhóm và cấu trúc xã hội:
Cấu trúc nhóm của xã hội Nhật Bản mang tính chất khép kín có phạm vi lớn. Mối quan hệ huyết thống trong cấu trúc nhóm rất mờ nhạt bởi nó bị xóa nhòa giữa các mối quan hệ nội bộ khác. Vì vậy, không có ranh giới phân chia trách nhiệm giữa các cá nhân trong nhóm bởi vì mọi quyết định cuối cùng của thủ lĩnh nhóm đều phải thong qua sự nhất trí, tán thành của tập thể. Điều này tạo nên một nét tính cách riêng trong văn hóa kinh doanh của Nhật Bản là gạt bỏ cái tôi cá nhân vì lợi ích chung của tập thể. Tính cách đặc trưng chi phối hoạt động và quan hệ trong các doanh nghiệp, chính sách nhân sự của công ty, tổ chức Nhật bản.
3.Khổng giáo:
Quan hệ xã hội theo Khổng giáo là quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu. Và người Nhật đã tiếp thu thành: trung thành, lễ nghĩa, quả cảm, công minh, cần kiệm và bổ sung them hòa, hiếu. Nhìn đạo Khổng ta thể thấy phản phất những chuẩn mực đã được đề ra trong Giri và Ninjo. Đây là 2 chuẩn mực chính để duy trì đạo đức của người Nhật và cũng là nhân tố trong quan hệ kinh doanh.

Re: Yếu tố làm nên thành công trong văn hóa kinh doanh Nhật

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 06/04/10 8:19
gửi bởi sactigon
Cám ơn sự đóng góp ý kiến của bạn. Ở đây mình chỉ đi tìm những yếu tố ẩn chứa trong văn hóa Nhật Bản ảnh hưởng đến kinh doanh của Nhật Bản chứ không đi tìm hiểu các nghi lễ.
Còn yếu tố số 4 bạn nói khiến mình chợt nhận ra, ngay cả văn hóa Trung Hoa cũng có quan niệm về số 4 như vậy. Do cách phát âm số 4 "si" trong tiếng hoa gần âm với chữ "tử" nên mới có sự kiêng kỵ như vậy. Đây có thể thấy một dấu ấn trong ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến Nhật Bản. Điều này cũng có thể là một điểm chung trong cả quan niệm lẫn trong kinh doanh của Trung - Nhật.