ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở AN GIANG HIỆ

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở AN GIANG HIỆ

Gửi bàigửi bởi NGUYEN THI THU DUNG » Thứ 5 26/03/15 14:00

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
HV: Nguyễn Thị Thu Dung
khoa: Văn Hóa Học
khóa : K14A (2013 - 2015)
TÊN ĐỀ TÀI: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở AN GIANG HIỆN NAY

1. Phân tích cấu trúc của tên đề tài.
[ VĂN HÓA] CỦA [ TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO] [Ở AN GIANG] [HIỆN NAY]

2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu: văn hóa của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo
Phạm vi nghiên cứu: tỉnh An Giang

3. Cấu trúc cấp hệ của các khái niệm
RANDOM_AVATAR
NGUYEN THI THU DUNG
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Chủ nhật 15/09/13 19:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở AN GIANG

Gửi bàigửi bởi NGUYEN THI THU DUNG » Thứ 3 31/03/15 9:29

3. Cấu trúc cấp hệ của các khái niệm
Hình ảnh


4. Các cặp đối lập trong đề tài
Tín đồ Phật giáo hòa Hảo> < Tín đồ các giáo khác
An Giang >< Nam Bộ
Hiện nay><Trước kia
Vấn đề cần phải nghiên cứu: Đời sống văn hóa của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang hiện nay.

7. Đề cương chi tiết cho đề tài
Dẫn nhập
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
7. Bố cục của luận văn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận (một số khái niệm)
 Tôn giáo
 Văn hóa
 Đời sống văn hóa
 Cấu trúc của văn hóa
 Phật giáo Hòa Hảo
1.2. Giới thiệu về tỉnh An Giang và lịch sử hình thành Phật giáo Hòa Hảo
 Giới thiệu về tỉnh An Giang
 Bối cảnh Lịch sử hình thành Phật giáo Hòa Hảo
 Quá trình hình thành và phát triển Phật giáo Hòa Hảo
 Phật giáo Hòa Hảo huyện Phú Tân – An Giang
CHƯƠNG 2: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHÌN TỪ VĂN HÓA NHẬN THỨC
2.1. Niềm tin vào Đức giáo chủ
2.2. Niềm tin vào giáo lý
2.3. Niềm tin vào giáo luật
2.4. Sự thể hiện niềm tin qua không gian linh thiêng nơi thờ phụng
CHƯƠNG 3: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHÌN TỪ VĂN HÓA TỔ CHỨC
3.1. Tổ chức giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
3.1.1. Hệ thống tổ chức giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
3.1.1.1. Giáo hội từ khởi nguyên đến 1975
3.1.1.2. Giáo hội từ 1975 đến nay
3.1.2. Chức năng của tổ chức giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
3.2. Nghi lễ của đạo Phật giáo Hòa Hảo
3.2.1. Nghi lễ khai đạo
3.2.2. Ngi lễ Đản sinh Đức giáo chủ
3.2.3. Chức năng của nghi lễ
CHƯƠNG 4: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHÌN TỪ VĂN HÓA ỨNG XỬ
4.1. Ứng xử với cá nhân
4.1.1. Phương pháp hành trì tu tập
4.1.2. Phong tục (quan hôn tang tế)
4.2. Ứng xử với gia đình
4.2.1. Tín đồ PGHH và tính cách người nông dân Nam Bộ
4.2.2. Dung hợp các yếu tố Nho giáo trong truyền thống
4.3. Ứng xử với đồng đạo
4.3.1. Tiếp thu và tiếp biến văn hóa Phật giáo
4.3.2. Tinh thần đền đáp tứ trọng ân
4.4. Ứng xử với xã hội qua công tác từ thiện
KẾT LUẬN
RANDOM_AVATAR
NGUYEN THI THU DUNG
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Chủ nhật 15/09/13 19:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron