Phong thuỷ học trong Văn hóa Trung Hoa

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

Phong thuỷ học trong Văn hóa Trung Hoa

Gửi bàigửi bởi koyuchien » Thứ 3 08/04/08 9:34

Phong thủy học trong Văn hóa Trung Hoa
[url]Chủ thể [/url]: Trên quan điểm phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những diễn biến của vũ trụ và chuyển hóa. Sức mạnh kết hợp giữa con người với môi trường xung quanh gọi là “khí”. Khí như hơi thở, là phần thiết yếu duy trì tính quân bình từ vật chất cho đến môi trường sinh họat của con người. “Khí” trong nhà ở cũng ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ hể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của khí trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là một phần quan trọng của thuật phong thủy, nhằm phát huy sức mạnh thiên nhiên, đẻ tránh rủi ro, giúp đạt được điều tốt lành. Mục đích của phong thủy là hướng tòan bộ bầu khí quyển của ngọai cảnh nhằm cải thiện dòng vận động của khí trong phạm vi có thể, từ đó cải thiện đời sống con người.
[url]Không gian [/url]: Phong thủy bao gồm tất cả mọi nơi có liên quan đến họat động con người trong ăn ở, đi lại, làm ăn, công việc…, và được áp dụng khắp mọi nơi trên thế giới mà có người Trung Hoa sinh sống, và nó cũng được chấp nhận trong đời sống sinh hoạt của ngưới nước ngoài. Tuy trước nay, rất nhiều người vẫn xem phong thủy như một trường phái mê tín, nhưng thực tế cho thấy rằng, hiện nay ngay cả các nước Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Singapore, Hàn Quốc... cũng đã nghiên cứu và áp dụng phong thủy vào trong cuộc sống.
[url]Thời gian [/url]: Phong thủy học ban đầu vốn là thuật chỉ dùng riêng cho Đế Vương, có từ thời Hoàng Đế, đến thời nhà Đường thịnh hành nhất, được sử dụng trong các họat động xây dựng kinh đô, cung điện, lăng mộ.
Cho đến nay, phong thủy học cũng được nhiều người chú trọng trong bất cứ giai cấp nào trong xã hội.

Tài liệu tham khảo: 1. VnExPress 2. Vinabook.com
RANDOM_AVATAR
koyuchien
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 3 01/01/08 7:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phong thuỷ học trong Văn hóa Trung Hoa

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 4 09/04/08 16:59

Trong bài trên, bạn Koyuchien đã dùng các mã lệnh sau đây:

[ quote][ b]Phong thủy học trong Văn hóa Trung Hoa [ /b]
[ b][ url][ color=#BF8000]Chủ thể [/color][/url]: [ /b]Trên quan điểm phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những diễn biến của vũ trụ và chuyển hóa. Sức mạnh kết hợp giữa con người với môi trường xung quanh gọi là “khí”. Khí như hơi thở, là phần thiết yếu duy trì tính quân bình từ vật chất cho đến môi trường sinh họat của con người. “Khí” trong nhà ở cũng ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ hể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của khí trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là một phần quan trọng của thuật phong thủy, nhằm phát huy sức mạnh thiên nhiên, đẻ tránh rủi ro, giúp đạt được điều tốt lành. Mục đích của phong thủy là hướng tòan bộ bầu khí quyển của ngọai cảnh nhằm cải thiện dòng vận động của khí trong phạm vi có thể, từ đó cải thiện đời sống con người.
[ b][ url][ color=#BF8000]Không gian [/color][/url[ /b]]: Phong thủy bao gồm tất cả mọi nơi có liên quan đến họat động con người trong ăn ở, đi lại, làm ăn, công việc…, và được áp dụng khắp mọi nơi trên thế giới mà có người Trung Hoa sinh sống, và nó cũng được chấp nhận trong đời sống sinh hoạt của ngưới nước ngoài. Tuy trước nay, rất nhiều người vẫn xem phong thủy như một trường phái mê tín, nhưng thực tế cho thấy rằng, hiện nay ngay cả các nước Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Singapore, Hàn Quốc... cũng đã nghiên cứu và áp dụng phong thủy vào trong cuộc sống.
[ b][ url][ color=#BF8000]Thời gian [/color][/url]: [ /b]Phong thủy học ban đầu vốn là thuật chỉ dùng riêng cho Đế Vương, có từ thời Hoàng Đế, đến thời nhà Đường thịnh hành nhất, được sử dụng trong các họat động xây dựng kinh đô, cung điện, lăng mộ.
Cho đến nay, phong thủy học cũng được nhiều người chú trọng trong bất cứ giai cấp nào trong xã hội.

Tài liệu tham khảo: 1. VnExPress 2. Vinabook.com
[/quote]

Trong đó:
1- Mã lệnh [ quote] .... [/quote] (trích dẫn) là thừa, vì bài này bạn Koyuchien tự viết chứ không trích dẫn của ai cả.

2- Mã lệnh [ url] ... [ url] cũng thừa luôn, vì đây là mã lệnh địa chỉ đường dẫn, ở đây không có đường dẫn nào cả.

Bài trên của Koyuchien cần được sửa lại các mã lệnh như sau:

[ b]Phong thủy học trong Văn hóa Trung Hoa [ /b]

[ b][ color=#BF8000]Chủ thể [/color]: [ /b]Trên quan điểm phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những diễn biến của vũ trụ và chuyển hóa. Sức mạnh kết hợp giữa con người với môi trường xung quanh gọi là “khí”. Khí như hơi thở, là phần thiết yếu duy trì tính quân bình từ vật chất cho đến môi trường sinh họat của con người. “Khí” trong nhà ở cũng ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ hể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của khí trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là một phần quan trọng của thuật phong thủy, nhằm phát huy sức mạnh thiên nhiên, đẻ tránh rủi ro, giúp đạt được điều tốt lành. Mục đích của phong thủy là hướng tòan bộ bầu khí quyển của ngọai cảnh nhằm cải thiện dòng vận động của khí trong phạm vi có thể, từ đó cải thiện đời sống con người.

[ b][ color=#BF8000]Không gian [/color][ /b]: Phong thủy bao gồm tất cả mọi nơi có liên quan đến họat động con người trong ăn ở, đi lại, làm ăn, công việc…, và được áp dụng khắp mọi nơi trên thế giới mà có người Trung Hoa sinh sống, và nó cũng được chấp nhận trong đời sống sinh hoạt của ngưới nước ngoài. Tuy trước nay, rất nhiều người vẫn xem phong thủy như một trường phái mê tín, nhưng thực tế cho thấy rằng, hiện nay ngay cả các nước Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Singapore, Hàn Quốc... cũng đã nghiên cứu và áp dụng phong thủy vào trong cuộc sống.

[ b][ color=#BF8000]Thời gian [/color]: [ /b]Phong thủy học ban đầu vốn là thuật chỉ dùng riêng cho Đế Vương, có từ thời Hoàng Đế, đến thời nhà Đường thịnh hành nhất, được sử dụng trong các họat động xây dựng kinh đô, cung điện, lăng mộ.
Cho đến nay, phong thủy học cũng được nhiều người chú trọng trong bất cứ giai cấp nào trong xã hội.

Tài liệu tham khảo: 1. VnExPress 2. Vinabook.com


Nếu làm đúng như vậy thì kết quả sẽ nhìn thấy như sau:

Phong thủy học trong Văn hóa Trung Hoa

Chủ thể : Trên quan điểm phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những diễn biến của vũ trụ và chuyển hóa. Sức mạnh kết hợp giữa con người với môi trường xung quanh gọi là “khí”. Khí như hơi thở, là phần thiết yếu duy trì tính quân bình từ vật chất cho đến môi trường sinh họat của con người. “Khí” trong nhà ở cũng ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ hể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của khí trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là một phần quan trọng của thuật phong thủy, nhằm phát huy sức mạnh thiên nhiên, đẻ tránh rủi ro, giúp đạt được điều tốt lành. Mục đích của phong thủy là hướng tòan bộ bầu khí quyển của ngọai cảnh nhằm cải thiện dòng vận động của khí trong phạm vi có thể, từ đó cải thiện đời sống con người.

Không gian : Phong thủy bao gồm tất cả mọi nơi có liên quan đến họat động con người trong ăn ở, đi lại, làm ăn, công việc…, và được áp dụng khắp mọi nơi trên thế giới mà có người Trung Hoa sinh sống, và nó cũng được chấp nhận trong đời sống sinh hoạt của ngưới nước ngoài. Tuy trước nay, rất nhiều người vẫn xem phong thủy như một trường phái mê tín, nhưng thực tế cho thấy rằng, hiện nay ngay cả các nước Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Singapore, Hàn Quốc... cũng đã nghiên cứu và áp dụng phong thủy vào trong cuộc sống.

Thời gian : Phong thủy học ban đầu vốn là thuật chỉ dùng riêng cho Đế Vương, có từ thời Hoàng Đế, đến thời nhà Đường thịnh hành nhất, được sử dụng trong các họat động xây dựng kinh đô, cung điện, lăng mộ.
Cho đến nay, phong thủy học cũng được nhiều người chú trọng trong bất cứ giai cấp nào trong xã hội.

Tài liệu tham khảo: 1. VnExPress 2. Vinabook.com

Bạn hãy thận trọng khi sử dụng các mã lệnh !
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: Phong thuỷ học trong Văn hóa Trung Hoa

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 6 11/04/08 16:52

Phong thủy ngày nay được nhiều người quan tâm. Ở nhiều nơi nó đã trở thành một môn học được dạy ở các trường đại học. Trước đây khi cơ sở vật chất của đời sống xã hội còn thiếu thốn, người ta ít quan tâm đến phong thủy, chỉ lo cái ăn thôi cũng đủ mệt rồi . Nhưng khi xã hội ngày càng phát triển, thì đi kèm theo nó là nhu cầu sống tốt và sống đẹp. Phong thủy ngày càng có mặt rộng khắp ở nhiều nước, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Chỉ quan sát ở Việt Nam thôi thì cũng đủ thấy sức ảnh hưởng cũa phong thủy thế nào. Đôi lúc trên cùng một con đường cũng có thể gặp được 2 hay 3 công ty có liên quan đến phong thủy. Người ta nói về phong thủy, bàn về phong thủy, viết về phong thủy và thậm chí mời cả những “thầy bà” về phong thủy. Ở nhà Tuấn Anh cũng có tích trữ một quyển sách bàn về phong thủy khá dày. Nhưng sách về phong thủy thì cũng khá đắt đấy. Người dân ờ những nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc thì cũng quan tâm nhiều đến phong thủy. Mặc dù họ ít nói đến từ phong thủy, nhưng ví dụ như khi nghe họ nói về việc bày trí trong nhà thế nào là lý tưởng, việc chọn nơi ở, nơi làm việc thế nào là lý tưởng thì cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của phong thủy thế nào, rõ ràng phong thủy đã tồn tại trong nhận thức của họ như một thực thể khá quan trọng.
Đề tài này của chị hay, có ý nghĩa và mang tính thực tiễn. Nhưng theo em nghĩ nếu chọn không gian là Trung Hoa thì chưa hay lắm, chị có thể xét vấn đề này ở không gian một vùng văn hóa nào đó, hay có sự so sánh một khía cạnh quan niệm về phong thủy trong văn hóa một số nước, như vậy sẽ tạo ra cái mới và hay hơn, vì lẽ bây giờ cũng đã có nhiều người viết về phong thủy rồi, đặc biệt là viết về phong thủy Trung Hoa. Vả lại theo em nghĩ trong sự tiếp biến văn hóa giữa các nước chắc chắn có những quan niệm về phong thủy không phải bắt nguồn từ Trung Hoa, và cũng có nhiều quan niệm người Trung Hoa cũng có thể đã tiếp nhận từ trong văn hóa nước khác.
Hì hì, tiểu đệ đã mạn phép nhiều rồi, vì đề tài này em rất thích (và em nghĩ cũng có nhiều người quan tâm đến vấn đề này) nên đã nói hơi nhiều, chúng ta sẽ thảo luận nhiều nhiều nhé chị, hì hì .
:P
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: Phong thuỷ học trong Văn hóa Trung Hoa

Gửi bàigửi bởi nttn218 » Thứ 7 12/04/08 17:58

Khi nói đến 2 chữ "Phong thủy" đã khiến người ta nghĩ đến nhiều điều thú vị: tìm kiếm một sự phối hợp hài hòa giữa các yếu tố Âm _ Dương, Ngũ Hành. Em nghĩ đây là một đề tài hay nhưng khó thực hiện vì nó quá rộng. Nói chung chung, phong thủy (gió và nước) thì người ta thường hiểu là cách tìm hướng, tìm mạch để đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Nhưng, tìm hiểu về lĩnh vực này thì không chỉ có hướng gió và mạch nước mà là cả một hệ thống gồm những yếu tố thuộc môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến vận mạng của con người. Đúng như chị koyuchien nói, phong thuỷ được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực và ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của các giới ở các nước "Hội KHXH Thượng Hải, cho rằng: phong thủy là một hệ thống đánh giá môi trường dựa trên triết lý cổ nên phải được xem là một bộ phận quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa”.
Do tính rộng của đề tài này nên em nghĩ chỉ 1 topic trên diễn đàn khó mà nói hết được! Nên em không biết chị sẽ triển khai theo hướng nào: tìm hiểu về phong thủy như một môn nghiên cứu khoa học - khác biệt với mê tín hay tìm hiểu về tính ứng dụng của phong thủy trong một (vài) lĩnh vực?
Hand + Heart + Head = Human
Hình đại diện của thành viên
nttn218
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 6 30/11/07 17:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phong thuỷ học trong Văn hóa Trung Hoa

Gửi bàigửi bởi koyuchien » Thứ 3 15/04/08 1:55

1. Trước hết xin cám ơn Thầy Thêm hướng dẫn về kỹ thuât.
2. Bài đóng góp ý kiến của Bạn Tuấn Anh rất hay, nên so sánh về nghiên cứu phong thủy của các nước. Yuchien sẽ cân nhắc lại.
3. Còn ý kiến của Bạn nttn218 là điều mà làm cho yuchien cảm thấy càng có hứng thú để nghiên cứu, 1 Topic lớn phải làm sao làm được ngắn gọn là rõ ràng là 1 điều có thử thách và thú vị. Đúng là Yuchien sẽ đi vào mặt ứng dụng của phong thủy nhiều hơn. Yuchien chưa có thể tự tin rằng mình sẽ có những thành tích lớn lao gì đâu, mà trong giới hạn vài mươi trang sẽ đứng trên gốc độ thỏa mãn sự tò mò của phần lớn số người trong chúng ta về việc phong thủy học.
Koyuchien
RANDOM_AVATAR
koyuchien
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 3 01/01/08 7:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron